Gemeente

Wij zijn een kerkelijke gemeente  met zo’n 450 leden. Wij behoren landelijk bij de gereformeerde kerken vrijgemaakt.

We kerken in kerkgebouw “het Morgenlicht”. Daar komen we op de zondag twee keer bij elkaar voor een kerkdienst. Daar lezen we uit de Bijbel, luisteren we naar een preek en zingen dan psalmen en gezangen, maar ook wel eens een opwekkingslied. Dit zingen wordt begeleid door het orgel, maar ook wel de piano en af en toe een bandje.

Omdat onze gemeente uit ouderen, jongeren en kinderen bestaat wordt daar in de kerkdiensten ook rekening gehouden. Tijdens een deel van de middagdienst is er een apart programma voor de kinderen, Colour Kids.

Af en toe wordt er met de jeugd een dienst belegd die meer gericht is op hun leeftijd.

Om de band met elkaar te versterken hebben we eens in de twee jaar een gemeenteproject. Tijdens het project wordt er in de kerkdiensten, maar ook daarbuiten een bepaald onderwerp uitgewerkt.

De kerkelijke gemeente is verdeeld in allemaal wijken In deze wijken wordt op elkaar toegezien.

Onze gemeente kent veel verschillende groepen waarin Bijbelstudie wordt gedaan. Aandacht voor de Bijbel komt ook ter sprake op de catechisatie. Deze wordt gegeven aan de jongeren vanaf een jaar of dertien.

Naast allerlei activiteiten die we als gemeente doen willen we ook naar buiten treden. Daar is de Kerstlichtjestocht een goed voorbeeld van. Tijdens dit gebeuren kunnen inwoners van Baalderveld  “beleven “ wat het Kerstevangelie kan betekenen voor hen.